Czy zarządzający składowiskiem odpadów może wykorzystywać dany odpad do budowy skarp, jeśli przewiduje to pozwolenie zintegrowane, ale wyklucza nowa instrukcja prowadzenia składowiska?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 12 maja 2021 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2015 r.

PYTANIE

Składowisko odpadów posiada pozwolenia zintegrowane, które zostało wydane w 2010 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zarządzający składowiskiem musieli wystąpić z wnioskiem o uzyskanie nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów przed dniem 23 stycznia 2015 r. (obecnie obowiązek przesunięty do 2016 r.). W 2015 r. zarządzający uzyskał instrukcję, która wyklucza możliwość wykorzystania odpadu o kodzie X do budowy skarp oraz obwałowań. Możliwość ta jednak wynika wprost z zapisów zawartych w posiadanym przez niego pozwoleniu zintegrowanym.

Do których zapisów powinien się odnieść prowadzący?

Czy w świetle obowiązującego prawa może on ciągle wykorzystywać odpad o kodzie X do budowy skarp?

Czy zapisy zawarte w nowo wydanej instrukcji są nadrzędne nad posiadanym pozwoleniem zintegrowanym? Jeśli tak, to z jakich przepisów to wynika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX