Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zarządzający PSZOK może odmówić nieodpłatnego przyjęcia odpadu problemowego, tj. zużytego sprzętu elektronicznego, powstającego na terenie uczelni dostarczonego transportem własnym uczelni do PSZOK?

Należy zaznaczyć, że rada miasta przyjęła uchwałę w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Natomiast uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów mówi, że do PSZOK przyjmowany jest zużyty sprzęt elektroniczny. Uchwała ta nie określa limitów. W przytoczonej uchwale zawarto również zapis "PDGO w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmuje wyłącznie te odpady komunalne, które zostały dostarczone do punktu przez ich wytwórców".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację