Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2010 r.

PYTANIE

Czy Zarządowi Dróg Powiatowych będącemu samobilansującą jednostką budżetową można powierzyć (z pominięciem ustawy prawo zamówień publicznych) wykonanie parkingu w ramach wolnych mocy przerobowych na działce będącej własnością powiatu, zabudowanej budynkiem będącym siedzibą Starostwa?

Ponadto dodaje się, że Rada Powiatu uchwałą z 30 marca 2006 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych przyzwoliła Zarządowi wykonywać świadczenie usług w ramach wolnych mocy przerobowych na rzecz gmin oraz innych osób prawnych i fizycznych a odpłatność za nie zarachowywać za na dochody własne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację