Czy zarządca drogi musi uzyskać na siebie decyzję zezwalającą na lokalizację w pasie drogowym sieci niezwiązanych z drogą, jeżeli konieczność ich budowy wynika z tego, że kolidują one z przebudową tej drogi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r.

PYTANIE

Czy zarządca drogi (prezydent) musi uzyskać na siebie decyzję zezwalającą na lokalizację w pasie drogowym drogi, której jest zarządcą, sieci niezwiązanych z drogą, jeżeli konieczność ich budowy (przełożenia) wynika z tego, że kolidują one z przebudową tej drogi?

W wyniku inwestycji drogowej, realizowanej przez zarządcę, sieć ta ma zostać przełożona.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access