Czy zarządca drogi może żądać od starosty usunięcia uwolnionego oleju napędowego z rowu, wymiany gruntu w miejscu zdarzenia oraz czyszczenia separatora?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta otrzymał zgłoszenie od zarządcy drogi o potrzebie zagospodarowania odpadów z wypadku drogowego -powstałych w wyniku akcji ratowniczej. W wyniku zdarzenia wyciekł olej napędowy do rowu. Strażacy postawili zaporę na rowie oraz użyli 20 kg sorbentu. Zarządca żąda od starosty, żeby zagospodarował odpady lub wystawił decyzję nakazową na sprawcę. Ponadto zarządca zażądał usunięcia wolnego oleju napędowego z rowu, wymiany gruntu w miejscu zdarzenia oraz czyszczenia separatora, który uległ zanieczyszczeniu.

Czy zgodnie z definicją odpadów z wypadku, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o. zarządca drogi ma prawo żądać wskazanych czynności?

Odpad z wypadku to odpad powstały w wyniku prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej.

Czy na przykładzie przedmiotowego zdarzenia odpadem nie jest wyłącznie sorbent użyty przez strażaków?

Czy w opisanej sytuacji uwolniony olej napędowy, zanieczyszczony grunt oraz zawartość separatora są odpadami z wypadku - postały w wyniku wypadku, a nie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX