Czy zarządca drogi może uzgodnić trasę przejazdu pojazdu nienormatywnego za pomocą poczty elektronicznej? - OpenLEX

Czy zarządca drogi może uzgodnić trasę przejazdu pojazdu nienormatywnego za pomocą poczty elektronicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 4 października 2021 r.
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2017 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 64d. ust 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym "Zarządca drogi właściwy ze względu na kategorię drogi, po której jest planowany przejazd, uzgadnia trasę przejazdu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zapytania organu wydającego zezwolenie, uwzględniając warunki przejazdu i stan techniczny drogi. W przypadku braku odpowiedzi na zapytanie uznaje się trasę za uzgodnioną".

Czy zarządca drogi może uzgodnić trasę przejazdu pojazdu nienormatywnego za pomocą poczty elektronicznej (e-mailem), jeśli obie strony postępowania akceptują taką formę uzgodnienia (np. z uwagi na wymaganą szybkość postępowania - przygotowanie przez przewoźnika transportu, itp.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX