Czy zarządca drogi ma obowiązek przeprowadzenia pomiarów natężenia ruchu w przypadku drogi gruntowej, która nie posiada statusu... - OpenLEX

Czy zarządca drogi ma obowiązek przeprowadzenia pomiarów natężenia ruchu w przypadku drogi gruntowej, która nie posiada statusu drogi publicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 28 stycznia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku drogi gruntowej, nie mającej statusu drogi publicznej w myśl ustawy o drogach, zarządca (wójt gminy) ma obowiązek przeprowadzania pomiarów natężenia ruchu w nawiązaniu do § 92 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?