Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zarządca centrum handlowego zbiera odpady opakowaniowe – makulatura i folia - od najemców obiektu. W obiekcie występują dwa rodzaje najemców: "Najemca A" – w umowie posiada zapis, że umownym wytwórcą odpadów opakowaniowych jest zarządca centrum handlowego. "Najemca B" – nie posiada w umowie zapisu, że zarządca centrum handlowego jest umownym wytwórcą odpadów.

Czy zarządca centrum handlowego zbierający odpady opakowaniowe od najemców podlega zwolnieniu z prowadzenia ewidencji na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o.?

Czy należy wystawiać kartę przekazania odpadu pomiędzy "najemcą B" a zarządcą centrum handlowego (odpad zebrany)?

Czy zarządca centrum handlowego jest zobowiązany do wystawiania KPO dla odpadów opakowaniowych zebranych / umownie wytworzonych przy ich przekazaniu do firmy zagospodarowującej odpady?

Czy zarządca centrum handlowego jest zobowiązany do złożenia sprawozdania do urzędu marszałkowskiego o rodzajach i ilościach zebranych/wytworzonych odpadów opakowanych na terenie centrum handlowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?