Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podczas przeglądów szczelności instalacji gazowej osoby kontrolujące stwierdziły następujące przypadki:

1) zabudowaną instalację gazową płytami gipsowo-kartonowymi oraz

2) zabudowaną instalację gazową płytami gipsowo-kartonowymi z otworami umiejscowionymi w miejscach łączenia rur. Zarządca budynku nakazał likwidację zabudowy w obu przypadkach.

Czy miał do tego podstawę w kontekście § 165 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację