Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Użytkownik Rybacki zawiadomił Zarząd Zlewni, że właściciel działki przylegającej do jeziora zniszczył linię brzegu na długości swojej działki. Oględziny w terenie potwierdziły ten fakt. Starosta nie wydał decyzji na ustalenie linii brzegu tegoż jeziora.

Czy w zaistniałej sytuacji Zarząd Zlewni powinien zastosować art. 230 i art. 475 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej pr.wod. i zgłosić sprawę na Policję?

Czy Zarząd powinien coś jeszcze zrobić?

Czy tego rodzaju sprawy/zawiadomienia powinny być kierowane do Ministra?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację