Czy zarząd spółdzielni powinien wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2006 r.

PYTANIE

Czy zarząd spółdzielni powinien wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków? Czy na liście zbiorczej należy wykazać dane tych osób, czy osobno dla każdej z tych osób? Czy w związku z tym należy naklejać znaki opłaty skarbowej, jeśli tak to jakiej wartości?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access