Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor placówki nieferyjnej MOW złożył oświadczenie woli przejścia na emeryturę z dniem 23 sierpnia 2018 r. Uchwałą zarządu ma powierzone stanowisko dyrektora do dnia 31 sierpnia 2020 r. (wyłoniony w postępowaniu konkursowym). Zamierza odejść na emeryturę przed końcem kadencji. Czy w takiej sytuacji Zarząd Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie odwołania nauczyciela z funkcji dyrektora? Kto rozwiązuje z nim stosunek pracy? Kto wydaje świadectwo pracy? Dyrektor zamierza przejść na emeryturę ze stanowiska dyrektora.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?