Czy zarząd powiatu może w uchwale wyznaczyć więcej niż jedną aptekę do pełnienia dyżurów w całym roku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Urbaniak Monika
Odpowiedzi udzielono: 12 października 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z dniem 1 stycznia 2024 roku wchodzą w życie nowe regulacje w pr.f. dotyczące zmian w art. 94 tejże ustawy. Dotychczas rada powiatu w drodze uchwały ustalała dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Dyżury te pełniły wszystkie apteki solidarnie na określonych w uchwale zasadach i terminach. Wprowadzone zmiany zgodnie z art. 94 ust. 3 (wersji od 1 stycznia 2024 roku) stanowią iż to zarząd powiatu (mając na uwadze tryb i zasady określone w zmienianym artykule) - cytuję "..wyznacza, w drodze uchwały, aptekę ogólnodostępną do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy. Uchwała jest wydawana na okres jednego roku kalendarzowego i określa dni oraz godziny pełnienia dyżurów przez aptekę ogólnodostępną prowadzoną przez określonego przedsiębiorcę.."

Czy zarząd powiatu może w tej uchwale wyznaczyć więcej niż jedną aptekę do pełnienia dyżurów w całym roku, czy też zapisy ustawy należy traktować literalnie i w uchwale musi być wyznaczona tylko jedna apteka do pełnienia dyżurów w całym roku?

Dotychczas wszystkie apteki pełniły dyżury, nie otrzymując żadnych dodatkowych gratyfikacji finansowych, a w chwili obecnej, stosując literalnie zapisy, mowa jest tylko o wyznaczeniu apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów. Takie podejście może wywołać sprzeciwy właścicieli pozostałych aptek, które byłyby pominięte przy wyznaczaniu do pełnienia dyżurów, zwłaszcza w sytuacji, w której za te dyżury w końcu otrzymaliby refundację na warunkach określonych w ustawie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX