Czy zarząd dróg, aby sprzątać odpady we własnym zakresie i przewozić je do podmiotu, który posiada zezwolenie na gospodarowanie odpadami, musi mieć wpis w BDO jako transportujący?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zarząd dróg jest zobowiązany do sprzątania odpadów porzuconych w pasie drogowym - m.in. opony, czasami pralki itp. Nie chce zlecać tego firmie zewnętrznej z uwagi na koszty.

Czy zarząd dróg, aby sprzątać odpady we własnym zakresie i przewozić je do podmiotu, który posiada zezwolenie na gospodarowanie odpadami, musi mieć wpis w BDO jako transportujący?

Jeśli tak, jak powinien dokumentować swój transport w BDO?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access