Czy Zarząd Cmentarzy Komunalnych może udzielać informacji dotyczącej imienia i nazwiska osób mających prawo dysponowania grobem, osób, które załatwiały sprawy związane z pochówkiem czy też osób, które wniosły opłatę za dalsze utrzymanie grobu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Zarząd Cmentarzy Komunalnych może udzielać informacji dotyczącej imienia i nazwiska osób mających prawo dysponowania grobem, osób, które załatwiały sprawy związane z pochówkiem czy też osób, które wniosły opłatę za dalsze utrzymanie grobu?

Często pytającymi są osoby z kręgu rodziny (bliższej, dalszej), ale nie tylko, również zakłady pogrzebowe, do których zwracają się osoby chcące dochować zmarłego do grobu lub inne osoby zainteresowane np. wniesieniem opłaty za dalsze utrzymanie grobu. Czy w przypadku kiedy takiej informacji można udzielać należy weryfikować tożsamość osoby pytającej, czy też każdy zainteresowany mógłby mieć dostęp do takiej informacji? Kto faktycznie miałby prawo do takiej informacji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access