Czy zaprzestanie wykorzystywania propanu i oleju opałowego oraz zaprzestanie wytwarzania odpadów 19 08 01 oraz 19 08 09 należy... - OpenLEX

Czy zaprzestanie wykorzystywania propanu i oleju opałowego oraz zaprzestanie wytwarzania odpadów 19 08 01 oraz 19 08 09 należy uznać jako zmiany nieistotne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 18 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka posiadająca pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt oraz instalacji do oczyszczania ścieków pochodzących z ww. instalacji wystąpiła z wnioskiem o zmianę. Zmiany dotyczą zaprzestania wykorzystywania propanu i oleju opałowego w związku ze zmianą medium zasilającego na sieciowy gaz ziemny. Zwiększyło się także zużycie energii elektrycznej oraz emisja dwutlenku węgla z 43378 l/rok na 200 ton/rok. Spółka chce zaprzestać również wytwarzania odpadów 19 08 01 oraz 19 08 09 – wynikać to ma ze zmiany statusu powstających produktów pochodzących z zakładowej oczyszczalni ścieków. Odpady te będą przekazywane na podstawie dokumentu handlowego jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego kategorii 2.

Czy opisane wyżej zmiany należy zaliczyć jako zmiany nieistotne?

Czy wystarczy, że spółka złoży pismo o zmianę pozwolenia zintegrowanego, czy należy uznać te zmiany za istotne i firma powinna wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego?

Jaką opłatę skarbową spółka powinna uiścić?

Czy organ ochrony środowiska i WIOŚ powinien przeprowadzić wizję lokalną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?