Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zaprojektowanie geokraty na dojściach do budynku użyteczności publicznej oraz na placu do ustawienia pojemników na odpady stałe, w celu uzyskania odpowiedniej wielkości terenu biologicznie czynnego, spełnia kryterium "utwardzenia", o którym mowa w par. 16 ust. 1 i par. 22 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t.?

Proszę o potwierdzenie odpowiedzi orzecznictwem.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?