Czy zaporę przeciwrumowiskową można zaklasyfikować do budowli przeciwpowodziowych/regulacyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład X zamierza wykonać zaporę przeciwrumowiskową oraz zbiornik na cieku. Wątpliwości interpretacyjne budzi charakter budowli, jaką jest zapora przeciwrumowiskowa.

Czy budowlę tę można zaklasyfikować do budowli przeciwpowodziowych/regulacyjnych, o których mowa w art. 16 pkt 1 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233) – dalej pr.wod.?

Jaki organ zatem będzie właściwy do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie opisanej budowli?

Czy będzie to dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej w oparciu o przepis art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret drugie pr.wod.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX