Czy zapłata za towar w grudniu 2022 r. może być kosztem tego roku w sytuacji, gdy towar wraz z fakturą otrzymano w 2023 r.? - OpenLEX

Nowość Czy zapłata za towar w grudniu 2022 r. może być kosztem tego roku w sytuacji, gdy towar wraz z fakturą otrzymano w 2023 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziudzik Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zakupiła i opłaciła towar w grudniu 2022, zatem też w tym miesiącu powstał obowiązek podatkowy. Faktura za zakup została wystawiona przez kontrahenta w dniu wysyłki towaru tj. już w styczniu 2023 i w jej treści pojawia się jedynie data wystawienia i data dostawy w roku 2023. Od stycznia firma zmienia formę opodatkowania ze skali podatkowej na ryczałt i chciałaby zaksięgować koszt jeszcze w 2022 roku. Kontrahent pozostaje przy zdaniu, że faktury sprzedaży są wystawiane w dniu wydania zamówienia, nie później niż do 15-ego dnia następnego miesiąca od daty wydania i nie ma podstaw do wystawienia faktury z datą grudniową.

Czy na postawie potwierdzenia przelewu bankowego informującego o tym, że koszt został poniesiony jeszcze w grudniu mogę zaksięgować fakturę w roku 2022?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX