Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2010 r.

PYTANIE

Strony zawarły umowę cesji leasingu. Sprowadziła się ona do tego, że w miejsce dotychczasowego użytkującego wszedł nowy podmiot (osoba prawna). Cesja została zawarta przy przyzwoleniu finansującego (leasingodawcy).

Dotychczasowy korzystający obciążył nowego (osobę prawną) kwotą stanowiącą "wynagrodzenie" z tytułu wstąpienia w jego miejsce. Jest to forma zadośćuczynienia za odstąpienie od umowy oraz rekompensaty poniesionych przez niego kosztów związanych z przedmiotem leasingu.

Czy kwota ta będzie stanowiła u nowego korzystającego koszt uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?