Czy zapłata należności budżetowych generuje przychód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. jest opodatkowana CIT estońskim od stycznia 2022 r. W 2022 r. zapłaciła odsetki od zaległości podatkowych z tytułu CIT-8 za 2021 r., kiedy to jeszcze nie była opodatkowana podatkiem zryczałtowanym.

Czy ww. odsetki stanowią ukryte zyski lub wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą?

Czy odsetki budżetowe od zaległości podatkowych za rok opodatkowania CIT estońskim stanowią dochód podlegający opodatkowaniu CIT-8E jako niezwiązane z działalnością gospodarczą?

Czy niedobory magazynowe stanowią koszty niezwiązane z działalnością gospodarczą lub inne podlegające opodatkowaniu CIT-8E?

Czy przy rozliczaniu podatku zryczałtowanego CIT-8E mają zastosowanie przepisy tzw. ulgi na złe długi w CIT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX