Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka A otrzymała fakturę od kontrahenta z Anglii B wystawioną w funtach. Spółka do wyceny faktury zastosowała kurs średni NBP z dnia poprzedniego (tj. data wystawienia faktury - 2 listopada 2010 r.; do przeliczenia zastosowano kurs z dnia 29 października 2010 r. tj. 922,93 funtów x 4.5950 = 4.240,86 zł). W dniu zapłaty ze względu na braku środków na rachunku funtów podjęto decyzję, iż faktura zostanie uregulowana z rachunku euro. Zapłata nastąpiła 1 grudnia 2010 .r. - zasada fifo (do rozliczania różnic kursowych spółka stosuje podatkową metodę).

W jaki sposób spółka powinna przeliczyć funty na euro?

Czy w takim przypadku powstaną różnice kursowe?

Czy spółka może przeliczyć zamianę waluty w dacie zapłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?