Czy zapłata dokonana z konta złotówkowego na konto czeskiej instytucji finansowej, może generować różnice kursowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma dokonuje obrotu handlowego zagranicznego (PKPiR). Zdarza się, że zapłata na faktury wygląda następująco: z konta firmowego złotówkowego wychodzi przelew złotówkowy na konto firmy Travelex Praga (jest to instytucja płatnicza prowadzona przez Czeski Bank Narodowy - ale to nie jest bank), skąd pieniądze wędrują na konto odbiorcy finalnego. Na wyciągu bankowym firmy jest wypływ w złotówkach, natomiast można sobie wydrukować "potwierdzenie płatności wychodzącej", w którym jest wyszczególniona kwota zakupu np. czeskich koron, po jakim kursie są kupowane, jaką kwotę firma zapłaciła za kupowane waluty oraz kwota prowizji.

Czy tak płacone faktury podlegają ustaleniu różnicy kursowej?

Do końca 2011 r. naliczaliśmy je wykorzystując właśnie ww. potwierdzenia. W trakcie rozmowy telefonicznej z KIP dowiedzieliśmy się, że jeżeli zapłata dokonywana jest konta złotówkowego, to żaden inny dokument nie upoważnia nas do naliczenia różnic kursowych.

Czy postępowaliśmy prawidłowo?

Jeżeli nie to jak to skorygować?

Naliczaliśmy różnice kursowe w ten sposób kilka lat.

Czy prowizja wyszczególniona na "potwierdzeniu płatności wychodzącej" stanowi koszt uzyskania przychodu?

Na wyciągu bankowym prowizja jest wliczona w kwotę przelewu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX