Czy zaplanowane do realizacji przez zamawiającego umowy cywilnoprawne o charakterze odpłatnym powinny być sumowane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma współpracuje na podstawie umów cywilnoprawnych z ajentami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą.

Czy zawierane umowy należy sumować do wartości zamówienia, czy każda umowa cywilnoprawna stanowi odrębne zamówienie i wartość?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access