Czy zapłacony podatek PCC od transakcji nabycia akcji własnych powinien pomniejszyć kapitał zapasowy czy może zostać odniesiony w koszty okresu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka nabyła akcje własne w celu ich umorzenia. Nastąpiło obniżenie kapitału akcyjnego spółki. Różnica pomiędzy wartością nominalną a wartością sprzedaży ma zostać pokryta z kapitału zapasowego. Dodatkowo spółka nabywająca zapłaciła od tej transakcji podatek PCC.

Czy zapłacony podatek PCC powinien pomniejszyć kapitał zapasowy czy może zostać odniesiony w koszty okresu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX