Czy zapłacone ubezpieczenie budynku i OC od samochodu za cały rok jest w całości kosztem podatkowym w dniu zapłaty, czy też w części dotyczącej roku kalendarzowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzę PKPiR memoriałowo.

Czy zapłacone ubezpieczenie budynku i OC od samochodu za cały rok jest w całości kosztem podatkowym w dniu zapłaty, czy też w części dotyczącej roku kalendarzowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX