Czy zapłacone przez szpital odsetki od zaległości podatkowej mogą być uznane za zwolniony od podatku dochód przeznaczony na... - OpenLEX

Czy zapłacone przez szpital odsetki od zaległości podatkowej mogą być uznane za zwolniony od podatku dochód przeznaczony na cele statutowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szpital (publiczny) korzysta ze zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Czy zapłacone odsetki od zaległości podatkowej powinny być potraktowane jako wydatek niezwiązany z realizacją celów statutowych także w przypadku pokrycia (zrefundowania) kwoty zapłaconych odsetek przez pracownika?

Czy można uznać, że w związku ze zwrotem odsetek przez pracownika szpital nie poniósł wydatku (i nie zakwalifikować zapłaconych odsetek jako wydatku szpitala)?

Czy jednak mimo refundacji przez pracownika zapłacone przez szpital odsetki należy uznać za wydatek na cele niestatutowe i odprowadzić od kwoty zapłaconych odsetek podatek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?