Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2007 r.

PYTANIE

Czy zapłaconą kwotę za notę obciążeniową (wystawioną na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej) dotyczącą kary umownej za niewywiązanie się z umowy należy zaewidencjonować na kasie fiskalnej?

Nota obciążeniowa została wystawiona i zapłacona na początku listopada 2007 r.

Jeżeli występuje konieczność zaewidencjonowania tej noty obciążeniowej na kasie, co nie zostało wykonane, to jak należy skorygować popełniony błąd?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?