Czy zapłacenie składek do ZUS dotyczących wynagrodzeń za styczeń 2005 r. w dniu 15 marca 2005 r. umożliwi uznanie ich za koszty uzyskania przychodów lutego 2005 r. i rozliczenie ich w ramach deklaracji składanej 20 marca 2005 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2009 r.

PYTANIE

Zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w naszej spółce wynagrodzenia wypłacane są pracownikom z dołu do 10 dnia następnego miesiąca. W ten sposób wynagrodzenie należne pracownikom spółki za styczeń 2005 r. zostanie wypłacone im najpóźniej do 10 lutego 2005 r.

Czy w przypadku gdy wynagrodzenia za styczeń 2005 r. zostaną wypłacone pracownikom 10 lutego 2005 r. możliwe jest uznanie ich za koszty uzyskania przychodów stycznia 2005 r. i rozliczenie w ramach deklaracji podatkowej składanej 20 lutego 2005 r.? Czy zapłacenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących wynagrodzeń za styczeń 2005 r. w dniu 15 marca 2005 r. umożliwi uznanie ich za koszty uzyskania przychodów lutego 2005 r. i rozliczenie ich w ramach deklaracji składanej 20 marca 2005 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access