Czy zapisy uchwały w sprawie planu miejscowego są obowiązujące, jeżeli nie spełniono w terminie wymogu zawartego w uchwale? - OpenLEX

Czy zapisy uchwały w sprawie planu miejscowego są obowiązujące, jeżeli nie spełniono w terminie wymogu zawartego w uchwale?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 12 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od pięciu miesięcy obowiązuje plan miejscowy, w którym wpisano "nakaz scalenia i podziału zgodnie z ustaleniami i rysunkiem planu". Plan miejscowy obejmuje zarówno tereny objęte wymogiem jak i tereny wyłączone z tego obowiązku i opisane innymi określonymi wymaganiami oraz możliwościami.

Czy zapisy uchwały w sprawie planu miejscowego są obowiązujące, jeżeli nie spełniono w terminie wymogu zawartego w uchwale?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX