Czy zapisy projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą wskazywać pod zabudowę obszary zbiorowisk łąkowych, na których występują stanowiska gatunków roślin objętych ochroną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 26 maja 2021 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2018 r.

PYTANIE

Czy zapisy projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą wskazywać pod zabudowę obszary zbiorowisk łąkowych, na których występują stanowiska gatunków roślin objętych ochroną ścisłą i czynną wykazane w prognozie oddziaływania na środowisko, bez uzyskania zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska na odstępstwa od zakazów?

W tekście projektu zmiany MPZP nie ma wskazanych żadnych rozwiązań dotyczących ochrony stwierdzonych stanowisk gatunków chronionych.

Czy taki MPZP będzie ważny, czy powinien zostać zakwestionowany przez wojewodę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX