Czy zapis zawarty w § 219 ust. 2 warunków technicznych dotyczy wszystkich obiektów ZL IV, czy tylko obiektów o przekryciu dachu... - OpenLEX

Czy zapis zawarty w § 219 ust. 2 warunków technicznych dotyczy wszystkich obiektów ZL IV, czy tylko obiektów o przekryciu dachu o powierzchni większej niż 1000 m2?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 26 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zapis zawarty w § 219 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczy wszystkich obiektów ZL IV (budynków mieszkalnych, w tym domów jednorodzinnych), czy tylko obiektów o przekryciu dachu o powierzchni większej niż 1000 m[2]?

Czy ust. 1 i 2 § 219 należy czytać łącznie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?