Czy zapis w ZUZP o sobotach wolnych od pracy nakłada jakieś dodatkowe obowiązki na pracodawcę niż te wynikające z kodeksu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rycak Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zapis w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy brzmi następująco: "Pracownicy wykonują swoje zadania wynikające z umowy o pracę w 8-godzinnym dniu roboczym i przeciętnie 40-godzinnym tygodniu pracy (...). Wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy."

Czy zapis o sobotach wolnych od pracy nakłada jakieś dodatkowe obowiązki na pracodawcę niż te wynikające kodeksu pracy?

Jeśli przyjmiemy, że pracownik pracuje przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (poniedziałek-piątek), i przyjdzie do pracy w sobotę (szósty dzień) - należy się mu inny dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego.

Czy zapis "Wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy" wymaga wypłacenia jakiegoś dodatkowego wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX