Czy zapis w statucie szkoły nakazujący uczniom dbać o schludny wygląd jest niekonstytucyjny? - OpenLEX

Czy zapis w statucie szkoły nakazujący uczniom dbać o schludny wygląd jest niekonstytucyjny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W statucie szkoły widnieje zapis, że uczeń ma obowiązek dbać o schludny (czysty i zadbany) wygląd, tj. nie eksponować nagości i odkrywać bielizny. Chcemy zmienić na: uczeń ma obowiązek dbać o czysty i zadbany ubiór w tym nie eksponować nagości i bielizny. Jest zapis: Nie wolno fotografować, filmować i nagrywać nauczycieli, uczniów i innych pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody. Chcemy zmienić na: Zabronione jest utrwalanie i upowszechnianie wizerunku, obrazu i dźwięku na terenie szkoły bez zgody osób, które są utrwalane. Jest zapis: Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego. Chcemy zmienić na: Nagrywanie lekcji jest dozwolone pod warunkiem wykorzystania nagrania do użytku własnego w celach edukacyjnych. Bardzo proszę o informację, czy zapisy, na które planujemy zmienić zapisy istniejące nie budzą wątpliwości co do zgodności z prawem oświatowym? Zapisy, które mamy w statucie (wymienione powyżej) zostały zakwestionowane przez osobę prywatną, jako za mało precyzyjne oraz niezgodne z konstytucją. Chcemy wprowadzić poprawki, ale takie, żeby nie budziły wątpliwości.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX