Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 30 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W planie miejscowym w zapisach szczegółowych ustalono następujący wymóg: "(...) f) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 30- 45 stop. z pokryciem z wszelkich dopuszczonych do stosowania materiałów, g) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików i lukarn (...)".

Czy w świetle tych zapisów organ architektoniczno-budowlany może uznać zgodność z planem budynku, który posiada połacie główne symetryczne o kącie 40 stop., zaś lukarny przykryte dachem płaskim?

Czy zapis o wymaganym kącie nachylenia dotyczy lukarn i elementów drugorzędnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?