Czy zapis o realizacji zadań publicznych powinien być rozumiany jako tożsamy z zamówieniami publicznymi? - OpenLEX

Czy zapis o realizacji zadań publicznych powinien być rozumiany jako tożsamy z zamówieniami publicznymi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z treścią art. 68 ust. 3 ustawy z 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2022r. poz. 1083), jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, podmiotom, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

Czy w tej sytuacji należy rozumieć, że jest to tylko obowiązek np. powiatu, którego liczba mieszkańców przekracza 50.000, ale nie jednostek organizacyjnych tego powiatu?

Czy zapis o realizacji zadań publicznych powinien być rozumiany jako tożsamy z zamówieniami publicznymi?

Ustawodawca w art. 35 ust. 2 odsyła w kwestii zadań publicznych m.in. do art. 4 ust. 1 ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) co skłoniło do zadania pytania. Jeśli ustawa dotyczy zadań publicznych to może jednak w ramach tych zadań należy ją stosować do zamówień tylko tych, w których żądanie stosowania środków transportowych określonych w ustawie ma uzasadnienie merytoryczne a nie do wszystkich.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX