Czy zapis o osobistym wykonaniu umowy przez lekarza wyczerpuje obowiązek wynikający z art. 27 ust. 4 pkt 3 u.dz.l.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu art. 27 ust. 4 pkt 3 u.dz.l., musi zawierać informację o minimalnej liczbie osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych. Umowa zawarta pomiędzy SPZOZ a lekarzem (kontrakt), posiada zapis o osobistym wykonaniu umowy przez lekarza.

Czy takie postanowienie umowne wyczerpuje obowiązek wynikający z art. 27 ust. 4 pkt 3 u.dz.l.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX