Czy zapis art. 75c Prawa bankowego, który nakłada na bank obowiązek informowania kredytobiorcy o możliwości złożenia wniosku o... - OpenLEX

Czy zapis art. 75c Prawa bankowego, który nakłada na bank obowiązek informowania kredytobiorcy o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia odnosi się do wszystkich produktów kredytowych udzielanych przez bank?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Artykuł 75c ustawy pr. bank., nakłada na bank wzywanie kredytobiorcy do dokonania spłaty kredytu, jeżeli opóźnia się on z jego spłatą. W wezwaniu tym bank informuje kredytobiorcę o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzacje zadłużenia.

Czy zapis art. 75c pr. bank., który nakłada na bank obowiązek informowania kredytobiorcy o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia odnosi się do wszystkich produktów kredytowych udzielanych przez bank (zarówno kredytów konsumenckich jak i kredytów gospodarczych), czy też uzależnione to jest od tego, czy umowa o dany kredyt przewiduje odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty kredytu, w przypadku gdy konsument jest w zwłoce ze spłatą zadłużenia?

Nadmieniam, że ustawa o kredycie konsumenckim (art. 18 i art. 33) przewiduje restrukturyzację umów kredytowych konsumenckich.

Co z kredytami na działalność gospodarczą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX