Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka rozważa możliwość zapewnienia pracownikom posiłków w miejscu pracy. Posiłki byłby wydawane w oparciu o kryterium socjalne i byłoby finansowane ze środków ZFŚS. Należy wskazać, iż pracodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych.

Czy zapewnienie pracownikom posiłków stanowi udzielenie rzeczowej pomocy materialnej, o której mowa w art. 2 u.z.f.ś.s.? Czy wydawanie pracownikom posiłków może być finansowane ze środków ZFŚS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację