Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kozłowski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina realizuje projekt z dofinansowaniem unijnym polegający na budowie sieci kanalizacyjnej. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 250.000 zł netto.

Czy biorąc pod uwagę fakt, iż powyższe zamówienie realizowane przez gminę (zamawiającego publicznego) zgodnie z art. 5 ust. 4 nowego PZP jest zamówieniem sektorowym, oznacza że gmina prowadząc postępowanie o udzielenie ww. zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 130.000 zł netto, a poniżej progów unijnych nie stosuje przepisów nowego PZP - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 nowego PZP?

Czy zamówienie wskazane powyżej może być udzielone na podstawie regulaminu wewnętrznego obowiązującego w gminie?

Czy poprawnym będzie rozstrzygnięcie ww. zamówienia w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 nowego PZP, mimo że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 nowego PZP dla zamówień o takiej wartości ustawy nie stosuje się?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?