Czy zamówienie na budowę sieci ciepłowniczej z przyłączeniami do budynków zlokalizowanych na terenie jednostki wojskowej jest zamówieniem w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający sektorowy prowadzący działalność sektorową o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 3 lit. a nowego PZP (energia cieplna), przygotowuje postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na budowę sieci ciepłowniczej z przyłączeniami do budynków zlokalizowanych na terenie jednostki wojskowej. Dokumentacja projektowa jest niejawna o klauzuli zastrzeżona.

Czy zgodnie z nowym PZP jest to zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa i z racji wartości poniżej progów unijnych ( art. 2 ust. 1 pkt 3 nowego PZP) przepisów ustawy nie stosuje się?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access