Czy zamówienie może zostać uznane za odrębne względem wcześniejszego, udzielanego w częściach, jeśli konieczność zawarcia kolejnej umowy wynika z faktu wystąpienia nowych, niewystępujących na etapie wszczęcia postępowania potrzeb?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zmawiający na początku roku kalendarzowego oszacował wartość zamówienia na usługi hotelarskie na 6.000.000 zł. W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości usług w styczniu – w trybie art. 30 ust. 4 p.z.p. została zawarta umowa na kwotę 129.000 zł netto - na okres 3 miesięcy. Jednocześnie został ogłoszony przetarg nieograniczony, umowa w jego wyniku może zostać zawarta w maju. Umowa podprogowa uległa wyczerpaniu, a zamawiający musi zapewnić pracownikom usługi hotelarskie – w związku z wykonywanymi zadaniami służbowymi. W chwili zawierania umowy podprogowej nie można było przewidzieć wysokiego wzrostu zapotrzebowań na usługi hotelarskie i przedterminowego zakończenia tej umowy.

Czy w zaistniałej sytuacji możliwe jest (w świetle art. 30 ust. 4 p.z.p., biorąc pod uwagę art. 29 ust. 2 p.z.p.) zawarcie kolejnej umowy bez stosowania p.z.p., czy konieczne jest przeprowadzenie postępowania w trybie p.z.p. – postępowanie krajowe?

Szacuje się, że wartość zamówienia wyniesie około 129.000 zł netto.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX