Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałużna Milena
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamówienie przeprowadzone w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 p.z.p. (tzw. in house) na roboty budowlane, spełnia dyspozycję wytycznych w związku z wydatkowaniem środków finansowych w ramach realizacji projektów unijnych?

Zamawiający chce zlecić swojej jednostce w trybie zamówienia z wolnej ręki, roboty budowlane, zamówienie będzie finansowane ze środków unijnych. Zgodnie z wytycznymi przy udzielaniu zamówień stosujemy zasadę konkurencyjności, lub zasady i tryby zawarte w p.z.p.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?