Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kozłowski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 325 ust. 2 nowego PZP, jeżeli zamawiający zamierza udzielić zamówienia na usługi projektowania architektonicznego lub projektowania architektoniczno-budowlanego, zamówienie takie poprzedzone jest konkursem. Na dany rok kalendarzowy zamawiający zaplanował wykonanie kilkunastu dokumentacji projektowych na zadanie związane z poprawą efektywności energetycznej budynku mieszkalnego / budynku użyteczności publicznej poprzez termomodernizację i remont. Dokumentacja ma obejmować także zmiany konstrukcyjne w budynku (np. wybudowanie szybu windowego, zmiana rozkładu pomieszczeń w mieszkaniu, zmiana przeznaczenia danego pomieszczenia). Każdy z budynków zlokalizowany jest w innej części miasta, część z nich objętych jest nadzorem konserwatorskim. Szacowana wartość zamówienia każdej z dokumentacji jest poniżej progów unijnych, łączna wartość przekracza próg unijny.

Czy zamawiający, w związku z postanowieniami art. 325 ust. 2 nowego PZP, zamówienia na usługi projektowania na zadanie związane z poprawą efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont, musi poprzedzić konkursem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?