Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i wynikającego z niego ograniczenia działalności muzeów obejmującego całkowity zakaz działalności od 14.03.2020 r. do odwołania, czy taki zakaz stanowi podstawę do unieważnienia postępowań prowadzonych przez muzea na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p. (unieważnienia prowadzonej procedury, jeżeli w odniesieniu do niej wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?