Czy zamkniętą kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, która od przeszło 2 lat jest nieeksploatowana, można ponownie przywrócić do użytku i podnieść na niej rzędną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamkniętą kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, która od przeszło 2 lat jest nieeksploatowana, można ponownie przywrócić do użytku i podnieść na niej rzędną?

Jakie ewentualnie działania należałoby podjąć w celu podniesienia rzędnej i ponownego eksploatowania kwatery?

Kwatera jest przygotowywana do rekultywacji, w związku z tym została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i zgoda Urzędu Marszałkowskiego na rekultywację. Nie podjęto prac rekultywacyjnych. Planowane jest podwyższenie rzędnej kwatery o około 3 m i po podwyższeniu rzędne nie przekroczą dopuszczalnych wysokości składowania zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access