Czy zamierzenie budowlane polegające na budowie farmy fotowoltaicznej może zostać podzielone w momencie składania wniosków o... - OpenLEX

Czy zamierzenie budowlane polegające na budowie farmy fotowoltaicznej może zostać podzielone w momencie składania wniosków o pozwolenia na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamierzenie budowlane polegające na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 57MW zlokalizowanej na obszarze ok. 100 ha, składające się z ok. 105 tysięcy paneli fotowoltaicznych, 11 kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn, jednej stacji transformatorowej 20/110 kV - głównego punktu odbioru oraz rozdzielni stacyjnej, może zostać podzielone w momencie składania wniosków o pozwolenia na budowę?

Inwestor złożył odrębny wniosek na farmę fotowoltaiczną wraz z 11 stacjami SN/nn, ww. stacje są połączone w,,łańcuch'', z którego wytworzona energia będzie trafiała do jednej stacji transformatorowej o mocy 20/110 kV. Stacja 20/110 kV została objęta odrębnym wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Czy jest to niezgodne z art. 30 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud., zgodnie z którym pozwolenie na budowę można wydać jedynie dla inwestycji mogącej samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem?

A ponadto czy budowa stacji transformatorowej 20/110kV powinna być objęta decyzją środowiskową dla budowy ww. farmy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX