Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Między gminą a województwem w grudniu 2011 r. została podpisana umowa zamiany nieruchomości. Województwo przekazało gminie dwie działki a gmina przekazała na rzecz województwa 3 działki, w tym jedną niezabudowaną, od której odprowadziła do urzędu skarbowego VAT. Województwo przekazało nieruchomości, które w świetle VAT są zwolnione opodatkowania - zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. Gmina na podstawie podpisanego aktu notarialnego zapłaciła VAT w związku z faktem, iż jedna z działek, którą przekazała na rzecz województwa jest niezabudowana. Na podstawie dokumentów OT i PT gmina dokonała stosownych księgowań w ramach środków trwałych - wyksięgowała działki przekazane i "wciągnęła na stan" nieruchomości, które otrzymała od województwa.

Czy województwo i gmina mają obowiązek wystawić faktury VAT?

Jeżeli tak, to jest możliwość to zrobić dopiero w 2012 r.?

Czy jako datę sprzedaży należy wskazać datę faktycznego przekazania nieruchomości - 2012 r. czy datę podpisania aktu notarialnego - 2011 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?