Czy zamiana cennika w SPZOZ może nie być opiniowana przez radę społeczną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klisowska Izabela
Odpowiedzi udzielono: 6 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Rada Społeczna SPZOZ może się "zrzec" opiniowania zmian cennika usług będących załącznikiem do regulaminu i zaopiniować pozytywnie zapis regulaminu, wedle którego zamiana cennika nie będzie wymagała opiniowania i będzie wchodziła w życie po zatwierdzeniu przez kierownika SPZOZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX