Czy zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta nie została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający wzywa do złożenia oświadczenia dot. grupy kapitałowej wykonawcę, którego oferta nie została najwyżej oceniona?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access